Loading...
 • Tiếng Việt
 • American

Chứng Nhận ISO 9001

ISO 9001 là tiêu chuẩn về Hệ thống Quản lý Chất lượng quốc tế do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) ban hành như một khung nền tảng cho tổ chức, doanh nghiệp quản lý các quá trình trong hoạt động của mình.

 • Chia sẻ qua viber bài: Chứng Nhận ISO 9001

I. GIỚI THIỆU VỀ ISO 9001

 

ISO 9001 là tiêu chuẩn về Hệ thống Quản lý Chất lượng quốc tế do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) ban hành như một khung nền tảng cho tổ chức, doanh nghiệp quản lý các quá trình trong hoạt động của mình.

ISO 9001 được xây dựng dựa trên tám nguyên tắc quản lý chất lượng, được coi là tám nguyên tắc vàng. Nó là sự kết hợp giữa khoa học quản lý, các lý thuyết hiện đại về kinh tế kết hợp với thực tiễn quản lý kinh tế, quản lý chất lượng trên thế giới:

 

 •   Hướng đến khách hàng
 •   Sự lãnh đạo
 •   Sự tham gia của đội ngũ
 •   Cách tiếp cận theo quá trình
 •   Cách tiếp cận theo hệ thống đối với quản lý
 •   Cải tiến liên tục
 •   Quyết định dựa trên sự kiện
 •   Quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung cấp.

 

ISO 9001 có thể áp dụng đối với mọi tổ chức, doanh nghiệp, không phân biệt phạm vi, quy mô hay sản phẩm, dịch vụ cung cấp. Tiêu chuẩn được sử dụng cho các mục đích chứng nhận, theo yêu cầu của khách hàng, cơ quan quản lý hoặc đơn thuần là để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp.

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu hiện nay, các doanh nghiệp thành công là những doanh nghiệp chú trọng đến chất lượng trong hoạt động kinh doanh của mình từ phương thức thực hiện đến việc chuẩn hoá dịch vụ khách hàng và đảm bảo chất lượng các sản phẩm mà họ cung cấp.

 

II. GIÁ TRỊISO 9001 MANG LẠI

 

Minh chứng cam kết của tổ chức, doanh nghiệp về việc đảm bảo chất lượng và đạt được sự hài lòng của khách hàng.

Đảm bảo rằng sản phẩm hay dịch vụ của tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng, các yêu cầu về luật pháp và chế định áp dụng.

Là chuẩn mực cho phép tổ chức doanh nghiệp đo lường được sự tiến bộ hướng tới việc cải tiến liên tục hoạt động sản xuất kinh doanh.

Giúp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của tổ chức, doanh nghiệp thông qua việc tiết kiệm được tiền bạc cho các hoạt động xử lý sai lỗi, cải tiến kết quả thực hiện công việc, nâng cao mức độ thoả mãn của khách hàng và tăng lợi nhuận.

ISO 9001 được thiết kế để có thể hoàn toàn tương thích và tích hợp được với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác như OHSAS An toàn và Sức khoẻ nghề nghiệp, ISO 14001 Môi trường và ISO 50001 Năng lượng.

 

III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN ISO 9001

 

 

Đánh giá giám sát định kỳ tối thiểu 12 tháng/lần

 

IV. CHI PHÍ CHỨNG NHẬN

 

Rất mong được hợp tác với Đối tác/Quý Khách hàng.

Hãy đăng ký dịch vụ chứng nhận ISO 9001tại đây để nhận được báo giá và được hỗ trợ tốt nhất.

Trân trọng cảm ơn!

 

Tags

 

Sản phẩm liên quan