Chứng Nhận 4C
Loading...

Chứng Nhận 4C

4C là tên viết tắt của “Quy Tắc Chung của Cộng Đồng Cà Phê” và đây là một hệ thống chứng nhận toàn cầu về trồng và sản xuất cà phê bền vững. Mục tiêu của 4C là đạt được bền vững trong toàn ngành cà phê.

  • Chia sẻ qua viber bài: Chứng Nhận 4C

I. GIỚI THIỆU VỀ 4C

 

4C có nghĩa gì?

4C là tên viết tắt của “Quy Tắc Chung của Cộng Đồng Cà Phê” và đây là một hệ thống chứng nhận toàn cầu về trồng và sản xuất cà phê bền vững. Mục tiêu của 4C là đạt được bền vững trong toàn ngành cà phê. Các cuộc đánh giá độc lập bởi bên thứ ba đảm bảo việc tuân thủ các tiêu chí bền vững trên các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường trong các hoạt động trồng trọt và sản xuất cà phê nhằm thiết lập các chuỗi cung ứng cà phê bền vững đáng tin cậy.

 

Các nguyên tắc bền vững của 4C được trình bày trong Bộ quy tắc 4C, đây là Bộ quy tắc đã được xây dựng thông qua một quy trình toàn diện và minh bạch với sự tham gia của nhiều bên liên quan như người trồng cà phê, các đối tác thương mại, công nghiệp cũng như có sự tham gia của rất nhiều tổ chức xã hội trên toàn cầu. Từ năm 2007, Bộ quy tắc 4C đã được thực hiện và tiếp đó đã được điều chỉnh vào năm 2014 cũng theo một quy trình toàn diện đa bên.

 

Tiêu chuẩn 4C đảm bảo là việc trồng cà phê không góp phần phá rừng hoặc suy giảm đa dạng sinh học, rằng các thực hành nông nghiệp tốt cũng như các biện pháp bảo vệ đất, nước và không khí được áp dụng, rằng nhân quyền, quyền của người lao động, quyền sử dụng đất được tôn trọng, và rằng nông dân được đào tạo đầy đủ để tăng năng suất và lợi nhuận.

 

4C sử dụng một công cụ sáng tạo trong việc đánh giá rủi ro dựa trên công nghệ viễn thám, nhằm giúp 4C và các chuyên gia đánh giá 4C để đánh giá việc thay đổi sử dụng đất và xác định các khu vực có rủi ro về vấn đề xã hội. Công cụ này tích hợp các cơ sở dữ liệu ở cấp quốc gia và địa phương về đa dạng sinh học, về các khu vực được bảo tồn cũng như về các chỉ số xã hội, ví dụ như Chỉ số về nạn đói toàn cầu (GHI), Các Chỉ số Quản trị của thế giới (WGI), Chỉ số Nô lệ toàn cầu (GSI), Chỉ số phát triển con người (HDI), v.v. 4C cũng cho phép đo lượng phát thải các bon của cà phê.Các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc sản phẩm đảm bảo rằng dòng chuyển dịch vật lý của các phê có thể được truy xuất trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

 

II. GIÁ TRỊ 4C MANG LẠI

 

Lợi ích đối với nhóm Nhà sản xuất:

  • Phát triển năng lực;
  • Tăng thu nhập;
  • Điều kiện sống được cải thiện.

Lợi ích đối với thành viên là Tổ chức dân sự xã hội:

  • Phát triển các dịch vụ hỗ trợ;
  • Bảo vệ sức khỏe & môi trường;
  • Sự cam kết cùng tham gia giữa các bên liên quan.

Lợi ích đối với thành viên là nhà Thương mại & công nghiệp:

  • Tăng sản lượng cà phê đại trà hướng đến tính bền vững;
  • Quản lý chất lượng;
  • Khẳng định hình ảnh tích cực.

III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN 4C

 

 

IV. CHI PHÍ CHỨNG NHẬN

 

VSCB rất mong được hợp tác với Quý Đối tác/Khách hàng.

Hãy đăng ký đánh giá chứng nhận 4C với VSCB để nhận được báo giá và được hỗ trợ tốt nhất tại đây.

Trân trọng cảm ơn!

 

 

 

 

Tags

 

Sản phẩm liên quan