Loading...

Bộ Quy tắc 4C

Bộ quy tắc 4C bao gồm:
· 27 nguyên tắc thuộc các phương diện kinh tế, xã hội và môi trường. Những nguyên tắc này dựa trên các thực hành quản lý tốt và thực hành nông nghiệp tốt cũng như dựa trên các công ước quốc tế và các hướng dẫn được công nhận trong ngành cà phê và;
· 10 Thực hành không được chấp nhận phải được loại trừ trước khi đăng ký xin Chứng nhận 4C.   

 

Phạm vi 
Bộ quy tắc 4C áp dụng cho tất cả các loại hình sản xuất (Đơn vị 4C) tại bất kỳ quốc gia nào trồng cà phê muốn sản xuất và bán cà phê tuân thủ 4C. Thuật ngữ Đơn vị 4C có tính bao hàm, và bao gồm bất kỳ loại hình cơ sở và/hoặc quy trình sản xuất: đó có thể là một nhóm nông hộ quy mô nhỏ, hợp tác xã hoặc hiệp hội của nông dân, cơ sở thu mua, cơ sở chế biến, thương nhân địa phương, tổ chức xuất khẩu, hoặc thậm chí là nhà máy rang xay (với điều kiện có trụ sở tại quốc gia trồng cà phê).

 

Có hai điều kiện tiên quyết để thành lập Đơn vị 4C:
· Có thể cung ứng tối thiểu một container cà phê nhân (20 tấn);
· Có một cá nhân hoặc một nhóm người có thể đảm bảo thực hiện Bộ quy tắc 4C. Hệ thống 4C gọi đây là Ban quản lý.


Việc kiểm tra tính tuân thủ nguyên tắc trong Bộ quy tắc 4C phải được thực hiện bởi một tổ chức chứng nhận được 4C Services phê duyệt. Danh sách các Tổ chức chứng nhận được 4C phê duyệt có thể được tìm thấy tại trang web của 4C Services.

 

Để được cấp Giấy chứng nhận 4C (xác nhận việc tuân thủ Bộ quy tắc và cho phép đối tượng được cấp chứng nhận bán Cà phê tuân thủ 4C), Đơn vị 4C phải loại bỏ 10 Thực Hành Không Được Chấp Nhận trong tất cả các đối tác kinh doanh của Đơn vị, mức độ thực hiện phải đạt cấp độ vàng tính trung bình theo từng phương diện và đạt yêu cầu của đợt đánh giá độc lập.

 

Vui lòng tải Bộ Quy Tắc 4C tại đây để biết thêm chi tiết.

 
  • Chia sẻ qua viber bài: Bộ Quy tắc 4C

Tin tức Liên quan