Loading...

Tin tức & sự kiện

Nguyên Viện Trưởng Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên, Lãnh Đạo Trường Đại Học Tây Nguyên & Quý Vị Khách Quý Đến Thăm Và Chúc Tết Tổ Chức Chứng Nhận VSCB
Nguyên Viện Trưởng Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên, Lãnh Đạo Trường Đại Học Tây Nguyên & Quý Vị Khách Quý Đến Thăm Và Chúc Tết Tổ Chức Chứng Nhận VSCB

(VSCB) - Ngày 17/02/2021 (mùng 6 tết âm lịch), Nguyên Viện Trưởng Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên, Lãnh Đạo Trường Đại Học Tây Nguyên & Quý Vị Khách Quý Đến Thăm Và Chúc Tết Tổ Chức Chứng Nhận VSCB.

Nổi bật

Nguyên Viện Trưởng Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên, Lãnh Đạo Trường Đại Học Tây Nguyên & Quý Vị Khách Quý Đến Thăm Và Chúc Tết Tổ Chức Chứng Nhận VSCB

(VSCB) - Ngày 17/02/2021 (mùng 6 tết âm lịch), Nguyên Viện Trưởng Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên, Lãnh Đạo Trường Đại Học Tây Nguyên & Quý Vị Khách Quý Đến Thăm Và Chúc Tết Tổ Chức Chứng Nhận VSCB.

Quy định mới của EU về sản phẩm hữu cơ dành cho các nhà xuất khẩu ngũ cốc, đậu và hạt có dầu

(VSCB) - Một quy định mới về sản phẩm hữu cơ sẽ có hiệu lực vào năm 2021. Đồng thời, một quy định kiểm soát mới chính thức bắt đầu. Các quy định này sẽ cho phép kiểm tra xem các sản phẩm nhập khẩu có đáp ứng quy tắc của Châu Âu hay không. Quy định cũng sẽ điều chỉnh các biện pháp kiểm soát và hành động chống gian lận. Các nhà sản xuất ở nước thứ ba sẽ phải đáp ứng cùng một bộ quy tắc như các nhà sản xuất ở Liên minh Châu Âu (EU).