Loading...

Thông Báo Thời Gian Chuyển Đổi Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thực Phẩm Theo Tiêu Chuẩn ISO 22000:2018

Ngày 19/06/2018 Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã ban hành tiêu chuẩn ISO 22000:2018 Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm - Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm, thay thế cho tiêu chuẩn ISO 22000:2005.

Theo hướng dẫn của Diễn đàn Công nhận Quốc tế - IAF (International Accreditation Forum): các tổ chức được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 có 03 năm (kể từ ngày tiêu chuẩn mới được ban hành) để chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 22000:2018.

 

Tại hội nghị thường niên IAF-ILAC tại Singapore năm 2018, các thành viên IAF đã đồng thuận gia hạn thời hạn chuyển đổi phiên bản tới ngày 29/06/2021.

Do đó Tổ chức chứng nhận VSCB (VSCB) xin thông báo:

  1. Thời hạn áp dụng tiêu chuẩn đối với các Tổ chức đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 trước ngày 19/06/2018:
  • Giấy chứng nhận vẫn còn nguyên giá trị hiệu lực cho tới hết thời hạn ghi trên giấy chứng nhận.
  • Trong thời hạn hiệu lực nêu trên, các tổ chức có thể đăng ký để được chứng nhận chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 22000:2018 vào bất kỳ thời điểm nào. Các tổ chức có thể lựa chọn để được đánh giá chuyển đổi kết hợp trong lần đánh giá giám sát hàng năm, trong lần đánh giá chứng nhận lại hoặc thông qua một cuộc đánh giá chuyển đổi riêng biệt.
  1. Thời hạn áp dụng tiêu chuẩn đối với các Tổ chức được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 trong thời gian từ 19/06/2018 đến 18/06/2021:
  • Các tổ chức có thể lựa chọn chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 hoặc ISO 22000:2018. Tuy nhiên, nếu Tổ chức lựa chọn chứng nhận theo ISO 22000:2005, thì bắt buộc phải đánh giá chuyển đổi trước ngày 18/06/2021, nếu không giấy chứng nhận sẽ chỉ có hiệu lực tối đa đến hết ngày 18/06/2021.
  • Trong thời gian chuyển đổi nêu trên, các tổ chức được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 có thể lựa chọn để chuyển đổi như hướng dẫn ở Mục 1.
  1. Thời hạn áp dụng tiêu chuẩn đối với các Tổ chức chứng nhận sau ngày 18/06/2021:
  • Mọi hoạt động đánh giá chứng nhận sau ngày 18/06/2021 bắt buộc phải theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018.
  • Mọi giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 sau ngày 18/06/2021 sẽ không có hiệu lực và giá trị công nhận.

 
VSCB đề nghị Quý tổ chức thực hiện hoạt động chuyển đổi Hệ thống trong thời gian sớm nhất và liên hệ với VSCB để đánh giá chuyển đổi khi Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm đã sẵn sàng.

 

                                                                                                        TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN VSCB

 

 

 

 

  • Chia sẻ qua viber bài: Thông Báo Thời Gian Chuyển Đổi Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thực Phẩm Theo Tiêu Chuẩn ISO 22000:2018

Tin tức Liên quan