Loading...

  Tài Liệu Công Khai - VSCB

  # TÊN TÀI LIỆU/ VĂN BẢN  
  1. 

  Quy định chung về hoạt động chứng nhận - VSCB

  Tải về tại đây.
     2.   

  Sổ tay chứng nhận - VSCB

  Tải về tại đây.
  3. 

  Quy trình xử lý khiếu nại - VSCB

  Tải về tại đây.
  4. 

  Quy trình xử lý phàn nàn - VSCB      

  Tải về tại đây.
  5. 

  Quy định tính phí Đánh giá cấp chứng nhận & Xác định ngày công đánh giá HTQL - VSCB

  Tải về tại đây.
  6.

  Quy định tính phí Đánh giá cấp chứng nhận & Xác định ngày công đánh giá UTZ - VSCB

  Tải về tại đây.
  7.

  Quy định tính phí Đánh giá chứng nhận VietGAP - VSCB

  Tải về tại đây.
  8.

  Quy định Đánh giá chứng nhận Sản phẩm Nông nghiệp Hữu cơ - Trồng trọt - VSCB

  Tải về tại đây.
  9.

  Quy định tính phí Chứng nhận Nông nghiệp hữu cơ - Trồng trọt - VCSB

  Tải về tại đây.
  10. 

  Quy trình Đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý - VSCB

  Tải về tại đây.

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  • Chia sẻ qua viber bài: Tài Liệu Công Khai - VSCB

  Tin tức Liên quan