Loading...

Đại Diện Tổ Chức 4C Services Đến Thăm Và Làm Việc Tại Tỉnh Đắk Lắk

Sáng ngày 6 tháng 3 năm 2020, tại Văn Phòng UBND tỉnh Đắk Lắk, Tổ Chức 4C Services và Tổ Chức Chứng Nhận VSCB đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk nhằm phát triển mạng lưới hợp tác với các đối tác địa phương trong lĩnh vực cà phê.
Trong buổi làm việc có đại diện các bên:

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Ông Y Giang Gry Niê Knơng;

- Sở NN & PTNT, Ông Vũ Đức Côn - P. Giám đốc;

- Sở KHCN, Bà Lê Thị Kim Oanh - P. Giám đốc; 

- Sở Ngoại Vụ, Ông Trần Văn Sơn - P.Giám đốc;

- Giám đốc Tổ Chức 4C Services, Ông Gustavo Sanches Bacchi;

- Giám đốc Bền Vững Tổ Chức 4C Services, Bà Nguyễn Việt Hà;

- Giám đốc Tổ Chức Chứng Nhận VSCB, Ông Bạch Thanh Tuấn;


Cùng đại diện các sở Nông Nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, Sở Ngoại Vụ cùng các chuyên gia của VSCB đã có buổi làm việc hết sức cởi mở và hiệu quả.

Đại diện Tỉnh Đắk Lắk  tiếp đoàn 4C Services

Ông Gustavo Sanches Bacchi - Giám đốc Tổ chức 4C Services và Bà Việt Hà - Giám đốc Bền vững.


Tại buổi làm việc, các bên đã trao đổi về những giải pháp, sáng kiến liên quan đến phát triển cà phê có chứng nhận sẽ hợp tác trong thời gian tới nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho ngành hàng cà phê.
Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng đã giới thiệu về những tiềm năng nổi bật của tỉnh cũng như những các chính sách, dự án thu hút đầu tư của tỉnh đối với ngành hàng cà phê.

 

Đại diện Tổ Chức Chứng Nhận VSCB cùng tham gia buổi làm việc.


Hai bên đã chia sẻ và thảo luận Về những kết quả của Chương trình chứng nhận 4C trên toàn cầu, tại Việt Nam và Đắk Lắk, thông qua đó mở ra cơ hội phát triển và hợp tác trong tương lai.

Đại diện Tổ chức 4C Services chụp hình lưu niệm cùng Ban lãnh đạo Tỉnh Đắk Lắk và các thành viên trong đoàn.

Nguồn: Tổ Chức Chứng Nhận VSCB

 
  • Chia sẻ qua viber bài: Đại Diện Tổ Chức 4C Services Đến Thăm Và Làm Việc Tại Tỉnh Đắk Lắk

Tin tức Liên quan