Loading...
  • Tiếng Việt
  • American

Về Chúng Tôi

  • VSCB được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) thuộc Diễn đàn công nhận Quốc tế(IAF) công nhận là Tổ chức đánh giá, cấp chứng nhận độc lập. 
  • Được sự uỷ nhiệm của các tổ chức trong nước và quốc tế về năng lực đánh giá theo các tiêu chuẩn: TCVN, VietGAP, UTZ, 4C, ISO 9001, HACCP, ISO 22000, ISO 14001, SA 8000, OHSAS 18001 … 
  • Thành viên Hội đồng chứng nhận là các chuyên gia uy tín và giàu kinh nghiệm.
  • Ban Giám đốc và toàn thể các chuyên gia đánh giá VSCB  cam kết cung cấp dịch vụ đánh giá, cấp chứng nhận: Uy tín, Trách nhiệm, Khách quan, Trung thực.
  • VSCB  hoạt động tại Việt Nam và các quốc gia Châu Á.
  • VSCB  áp dụng các giải pháp khoa học trong quản lý và điều hành:

 Quản lý hoạt động đánh giá: Hệ thống Vtrane -            

            - Hệ thống Quản trị Quan hệ khách hàng (CRM).

            - Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp: MIC.

            - Hệ thống Kế toán Tài chính: AC Soft.

            - Hệ thống đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý được công                    nhận ISO/IEC 17021:2013, ISO/TS 22003:2013.

            - Hệ thống đánh giá chứng nhận sản phẩm được công nhận                        ISO/IEC 17065:2012.

SựpháttriểnthịnhvượngcủaKháchhàngCộngđồnghộichínhđộnglực phấnđấuhoànthiệnchấtlượngdịchvụđánhgiá,cấpchứngnhậncủa VSCB .